Tot uw dienst...

Van den Boogaard & Smulders Accountancy

24-12-2020
Energielijst 2021 vastgesteld

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | besluit | WJZ/ 20285216, Staatscourant 2020, nr. 65224 | 17-12-2020

Terug

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create