Fiscale adviezen

Wij gaan op fiscaal terrein in goed overleg met cliënt, ingespeeld op de voor de cliënt meest gunstige regels en mogelijkheden voor belastingbesparing.

Onze fiscale werkzaamheden liggen met name op het gebied van:

  • Het verzorgen van belastingaangiften voor ondernemers (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
  • Het verzorgen van belastingaangiften voor particulieren (inkomstenbelasting)
  • Het verzorgen van aangiften schenk- en erfbelasting
  • Fiscaliteit binnen uw (familie)bedrijf, waarbij de nadruk ligt op het gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
  • Rechtsvormkeuze
  • Optimaliseren van de structuur van de onderneming
  • Oudedagsvoorzieningen
  • Estateplanning
  • Het inzichtelijk maken van fiscale risico’s
  • Verrichten van second opinions met volledige discretie