Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van Van den Boogaard & Smulders Accountancy.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Van den Boogaard & Smulders Accountancy staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Van den Boogaard & Smulders Accountancy is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere website die naar de website van Van den Boogaard & Smulders Accountancy verwijst, noch voor enig andere website waarnaar Van den Boogaard & Smulders Accountancy verwijst. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Van den Boogaard & Smulders Accountancy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55084893.