Tot uw dienst...

Van den Boogaard & Smulders Accountancy

Trefwoord:

21-01-2021
Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. … lees meer

21-01-2021
Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is … lees meer

21-01-2021
Aanhorigheden bij woning

Aanhorigheden bij woning

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het … lees meer

21-01-2021
Auto als verplicht privévermogen

Auto als verplicht privévermogen

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het … lees meer

14-01-2021
Pilot webmodule DBA gestart

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door … lees meer

14-01-2021
Verlenging afspraken grensarbeiders

Verlenging afspraken grensarbeiders

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over … lees meer

14-01-2021
Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het … lees meer

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create