Loonadministratie

Salarisadministraties in opdracht van cliënten.

Onder andere:

  • Periodieke verwerking van de lonen en salarissen
  • Verwerken van mutaties in personeelsbestanden
  • Het verzorgen van periodieke aangiften loonheffing
  • Administratieve verzorging inzake werknemersverzekeringen
  • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • Adviezen inzake ontslagzaken, loonkostensubsidies of bijzondere beloningsvormen
  • Periodieke beoordeling in het kader van de werkkostenregeling